LASTEAED KUREKELL

Tervist Edendav Lasteaed

Meie lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku alates 2008a.

Võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühendatud lasteaedadest, kes lähtuvad oma töös tervist edendava lasteaia põhimõtetest, on nõus ellu viima Tervist Edendavate Lasteaedade missiooni ning täitma võrgustikuga liitunud lasteaedade kohustusi.

TEL missioon on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjutavatele tegevustele ja nende tegevuste kaudu tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Täpsemalt: terviseinfo.ee

Meist
Lapsevanemale
Õppetöö
TEL
Dokumentatsioon
Meie tegemised Kontakt