LASTEAED KUREKELL

Õppetöö

2018/2019 ÕPPEAASTA
AASTA TEEMA :  HOOLI JA HOIA, HOIA JA HOOLI
Hooli ja hoia, hoia ja hooli,
imetle maailma mõlemaid pooli –
valget ja musta, külma ja sooja,
päikest, mis tõuseb ja siis läheb looja.
Imetle vaikust ja imetle tuult.
Vahel on jaanuar, vahel on juuli,
Vahel on vara veel, siis juba hilja.
See, mida külvad kord kannab vilja.
(Sulev Oll „Hoolimise laul“)
EESMÄRGID  

 1. Laps väärtustab ümbritsevat elu keskkonda ja loodust
 2. Laps mõistab, et hoides loodust hoiame puhtana elukeskkonna ka lindudele ja loomadele, taimedele
 3. Lapsel on kujunenud esmased keskkonnasäästlikud tarbimisharjumused (vee ja elektri säästmine, prügi sorteerimine)
 4. Laps teab, et erinevatest materjalidest esemeid on võimalik taaskasutada
 
EESMÄRKE TOETAVAD TEGEVUSED
 1. Aktiivõppe meetodite kasutamine
 2. Õppekäigud, ekskursioonid
 3. Matkad loodusesse
 4. Õues õppetegevused – õueala on parim mängu- ja õpikeskkond
 5. Koostöö Iisaku Looduskeskusega, Iisaku muuseumiga
 6. Igapäevane tarbimisharjumuste kujundamine- vee ja elektri säästmine
 7. Prügi sorteerimine
 8. Materjalide taaskasutamine
 9. Tervise- ja loodusepäevad
 10. Vanapaberi kogumine
 11. Koostöö lastevanematega
 12. Laste kaasamine töö tegevustesse

 
KUU TEEMAD
SEPTEMBER: Sügisannid maitsvad, need ma suhu ampsan
OKTOOBER: Prügikolli askeldused
NOVEMBER: Vanade asjade uus elu
DETSEMBER: Jõuluaja ootus
JAANUAR: Tehnika – meie sõber või vaenlane?
VEEBRUAR: Sõbralt sõbrale
MÄRTS: Vesi voolab vull-vull-vull…
APRILL: Kevad õues – tervis põues!
MAI: Seemned mulda!
JUUNI: Õu on meie mängumaa!
AUGUST: Kordamine on tarkuse ema

Meist
Lapsevanemale
Õppetöö
TEL
Dokumentatsioon
Meie tegemised Kontakt