LASTEAED KUREKELL

Lugemiseks

Koolieelse lasteasutuse seadus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122022045?leiaKehtiv

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava:

https://www.riigiteataja.ee/akt/12970917?leiaKehtiv

www.elf.ee

www.lastekaitseliit.ee

www.lasteaed.net

www.sinamina.ee

www.laps.ee

www.lastekas.ee/index.php?go=lastekas

https://www.eesti.ee/et/haridus-ja-teadus/ueldharidus/alus-pohi-ja-keskharidus

Head nõu liiklemiseks:

https://www.liikluskasvatus.ee/et

Head nõu tervislikuks toitumiseks:

www.toitumine.ee

Meist
Lapsevanemale
Õppetöö
TEL
Dokumentatsioon
Meie tegemised Kontakt