LASTEAED KUREKELL

Ajalugu

Iisaku lasteaed alustas tööd 1962.aastal Iisaku Sovhoosi Lastepäevakoduna. Lasteaed asus kohal, kus kunagi paiknes Iisaku kihelkonnakoolimaja.
Lasteaia esimeseks juhatajaks oli Juta Lomp. 1963. aastal vahetus juhataja, uueks juhatajaks sai Agnessa Kask. 1965. aastal asus juhatajana tööle Aino Puhidinskaja, kes jäi lasteaeda juhtima pikkadeks aastateks.

Lasteaed tegutses 3-rühmalisena, pidevalt valitses kohtade puudus.
1968. aastal avati Iisakus veel teinegi lasteaed – Alutaguse Metsamajandi Lasteaed.
1986. aastal lasteaiad ühinesid vastvalminud uude majja. Lasteaed hakkas kandma nime Kurekell. Tegutsemist alustati ööpäevase lasteaiana, 6-rühmalisena ja 100 lapsega.
Lasteaed kuulus küll endiselt Iisaku sovhoosile, kuid lasteaias hakkasid käima kõik Iisaku ja selle lähiümbruse lapsed.
1990. aasta kujunes lasteaiale keeruliseks ajajärguks – sovhoosi likvideerimine, majanduslikud raskused ja  laste arvu vähenemine põhjustasid töötajate koondamise ning lasteaiahoone pooltühjaks jäämise.
1991. aastast tegutseb lasteaed Iisaku valla allasutusena. Lasteaia vabadesse ruumidesse asus 1995.aastal Iisaku Vallavalitsus. Tasapisi hakkas laste arv lasteaias tõusma.
2002.a-2009.a kevadeni tegutses lasteaed nelja rühmalisena, ruumipuuduse tõttu asus koolirühm Iisaku Gümnaasiumi ruumides.
2009.a – 2013.a oli lasteaed kolme rühmaline.
2013.a sügisest taasavati Iisaku Gümnaasiumi ruumides IV rühm koolieelikutele.
Meist
Lapsevanemale
Õppetöö
TEL
Dokumentatsioon
Meie tegemised Kontakt