LASTEAED KUREKELL

Teated

Mesimummide lõpupidu
neljapäev, 30 mai 2024 16:00
Pidulik aktus toimub lasteaia saalis.
 

Rühmadel on uued numbrid:

53050499 Lepatriinud
53710170 Jaaniussikesed
53341662 Mesimummid

 


Head lapsevanemad

Oleme septembri alguse puhul koondanud kokku olulisemad punktid, millele soovime tähelepanu pöörata.

 

Alutaguse valla aasta haridustöötaja statuut

 
Alutaguse valla aasta haridustöötaja statuut reguleerib Alutaguse valla aasta haridustöötaja tunnustuse määramise alused ja korra.
 
Tunnustuse omistamise eesmärgid on tähtsustada haridustöötaja rolli, tõsta esile edukate haridustöötajate tegevust ja tunnustada Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Alutaguse valla arengut.

 

Alutaguse valla aasta haridustöötaja statuut
Aasta õpetaja nimestamise omistamis taotlus

 
Alutaguse Vallavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 10 „Vanema poolt kaetavate
kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja
koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2, lõigete 2, 3 ja 4 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Alutaguse Vallavolikogu 21. detsembri 2017.a määruses nr 10 „Vanema poolt kaetavate kulude
katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes“ tehakse järgmised muudatused:
  1. paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse number „25,00“ numbriga 35,00“;
  2. paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
  3. paragrahv 5 1 tunnistatakse kehtetuks.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ning rakendatakse alates 01.
märtsist 2023.

Marek Kullamägi
volikogu esimees
 

Iisaku Lasteaed Kurekella õpiüritus“

24.08 - 20.11.2020


Iisaku lasteaed Kurekell asub Alutaguse vallas Ida-Virumaal. Seoses valdade liitmisega liideti Iisaku lasteaiaga Tudulinna lasteaed. Projekti eesmärk on koostööoskuse parendamine ja ühtsema meeskonna kujundamine. Õpiürituse jooksul omandatakse teadmisi ja oskusi laste vihaga seonduvate situatsioonide turvaliseks lahendamiseks.
 Kohamaksuvabastuse info

Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a määrus nr 10 "Vanema poolt
kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes
lasteasutustes" terviktekst https://www.riigiteataja.ee/akt/406052020024

Meist
Lapsevanemale
Õppetöö
TEL
Dokumentatsioon
Meie tegemised Kontakt